Tuyển dụng Điều Dưỡng trưởng bệnh viện

Ngày đăng: 03/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Điều Dưỡng Hồi Sức Tích Cực (ICU)

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Điều Dưỡng Gây Mê Hồi Sức

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Đa Khoa Quốc Tế Gold Star thông báo tuyển dụng

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Bác sỹ Nội Soi Tiêu Hoá

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng cán bộ Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng cán bộ Chăm sóc khách hàng

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Kỹ Thuật Viên hình ảnh

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Bác sỹ Chẩn Đoán Hình Ảnh

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Bác sỹ Tai Mũi Họng

Ngày đăng: 01/08/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI GENETIC

Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng

HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI:

Đa Khoa Quốc Tế Gold Star - 02253.746.046

PK Đa Khoa Điện Biên Phủ - 02203.561.373

Theo dõi chúng tôi:

Icon Foot Icon Foot Icon Foot