ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLD STAR

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253746046

Email: 73dbp.goldstar@gmail.com

Làm việc tất cả các ngày, liên tục từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, không nghỉ trưa.

PHÒNG KHÁM ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa chỉ: TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

Điện thoại: 02203561373

Email: phuthaiclinic@gmail.com

Làm việc tất cả các ngày, liên tục từ 6 giờ sáng đến 5 giờ tối, không nghỉ trưa.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI GENETIC

Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng

HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI:

Đa Khoa Quốc Tế Gold Star - 02253.746.046

PK Đa Khoa Điện Biên Phủ - 02203.561.373

Theo dõi chúng tôi:

Icon Foot Icon Foot Icon Foot