Tuyển dụng Kỹ thuật viên Răng Hàm Mặt

Ngày đăng: 31/07/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển nhân viên Hành Chính Kế Toán

Ngày đăng: 31/07/2020 | Gold Star Healthy Care

[...]

Tuyển dụng Bác sỹ Gây Mê Hồi Sức

Ngày đăng: 29/07/2020 | Gold Star Healthy Care

Đa khoa Quốc Tế Gold Star - Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng bác sỹ cho dự án mở rộng. Điện thoại liên hệ: 0936791106 - 083873 [...]

Tuyển dụng Bác sỹ Hồi Sức Cấp Cứu

Ngày đăng: 29/07/2020 | Gold Star Healthy Care

Đa khoa Quốc Tế Gold Star - Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng bác sỹ cho dự án mở rộng. Điện thoại liên hệ: 0936791106 - 083873 [...]

Tuyển dụng Điễu Dưỡng Đa Khoa

Ngày đăng: 29/07/2020 | Gold Star Healthy Care

Đa khoa Quốc Tế Gold Star - Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng bác sỹ cho dự án mở rộng. Điện thoại liên hệ: 0936791106 - 083873 [...]

Tuyển dụng Bác sỹ Ngoại Khoa

Ngày đăng: 29/07/2020 | Gold Star Healthy Care

Đa khoa Quốc Tế Gold Star - Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng bác sỹ cho dự án mở rộng. Điện thoại liên hệ: 0936791106 - 083873 [...]

Tuyển dụng Bác sỹ Nội Khoa

Ngày đăng: 13/07/2019 | Gold Star Healthy Care

Đa khoa Quốc Tế Gold Star - Số 6 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng bác sỹ cho dự án mở rộng. Điện thoại liên hệ: 0936791106 - 083873 [...]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI GENETIC

Số 6-8 Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GOLD STAR - 02253.746.046

PHÒNG KHÁM ĐK ĐIỆN BIÊN PHỦ - 02203.561.373

Theo dõi chúng tôi:

Icon Foot Icon Foot Icon Foot